Ceny a platby:

Cena osobní konzultace nebo Skype konzultace:

1500,-Kč / 90 minut, každých dalších 30 minut za 500,-Kč

Cena za konstelaci na zakázku je:

1500,-Kč, ostatní platí jen 300,-Kč.

Platby na účet 47400474/2010

VS – telefonní číslo účastníka,

SS – DDMMRRRR (datum konstelace nebo konzultace)

Kdo jsem…

Ing. Jitka JURDINOVÁ

Praxe a zkušenosti:

V oblasti poradenství a osobního rozvoje pracuji skoro 30 let. Za tu dobu jsem potkala řadu zajímavých osobností, se kterými jsme se vzájemně ovlivnili a posunuli ve své cestě životem.

Abyste si udělali konkrétní představu:

Od roku 1991 provozuji soukromou praxi v oblasti astrologického a osobního poradenství, výkladu tarotových karet a numerologických rozborů osobnosti.

Od roku 1997 společně s osobním poradenstvím vedu také semináře k výkladu tarotu a prožitkové semináře základních astrologických principů.

V roce 1999 jsem k uvedeným aktivitám přidala i vedení kurzu praktické intuice.

Od roku 2001 se věnuji vedení konstelací.  Mezi ty první patřily konstelace astrologické, kde aplikuji, společně s intuicí, své astrologické znalosti.

Od roku 2002 jsem se začala věnovat také vedení konstelací rodinných.

V roce 2003 jsem poprvé představila veřejnosti nové typy systemických konstelací v podobě prožitkových seminářů se zaměřením na harmonizaci základních ženských archetypů a principů. K těmto seminářům postupně přibývaly další systemické semináře, sestavené na základě požadavků veřejnosti.

Od roku 2006 spolupracuji rovněž s firmami formou original business systemic constellation či kurzy pro manažery firem s tématy Sebeúcta, Přetvářka, Mezilidské vztahy, Generační problém na pracovišti, Dovoluji si i svůj svět.

Od roku 2007 jsem nabídku služeb rozšířila o dlouhodobý pravidelný výcvik original systemic constellation, vhodný především pro terapeuty a osoby v pomáhajících profesích, ale i pro zájemce z řad laické veřejnosti. Výcvik se koná jednou za 2 až 3 roky.

Od roku 2013 se mé portfolio postupně rozšířilo o semináře Ženské principy, Bylo nebylo, Má práce a mé peníze mne baví, Stav uvědomělé hojnosti, Poslední věci člověka.

V současné době  se kromě výše uvedeného věnuji v osobním poradenství individuálnímu odblokování životních traumat a psychických bloků, mentoringu a koučování.